Skapa förutsättningar för eleven att
bli en trygg, säker och ansvarsfull bilförare

EN OBLIGATORISK KÖRKORTSUTBILDNING

Att gå både Riskettan (det vill säga riskutbildning del 1) och riskutbildning del 2 (tidigare omnämnd som ”Halkkörningen”) är numera obligatoriskt för alla som vill ta körkort. Detta innebär rent konkret att för att få göra ditt teoriprov och körprov, så måste du först och främst ha fått godkänt på båda dessa riskutbildningar.

Går du exempelvis Riskettan Stockholm, som är ämnet för den här hemsidan, så är denna utbildning giltig i 5 år framåt (samma 5-års regel gäller förstås riskutbildning över hela Sverige.)

UTGÅR IFRÅN NOLLVISIONEN

Riskettan Stockholm tar sitt avstamp i Trafikverkets välkända, och synnerligen omdebatterade Nollvision, som kort och gott är en målsättning att helt eliminera dödsolyckor i trafiken. De flesta är överens om att denna vision inte möjlig att uppnå rent praktiskt eftersom alla slags olyckor inte går att förebygga. 

Däremot  så måste vi som samhälle sträva och jobba aktivt för att få ner alla olyckor i trafiken till ett minimum. Och just i detta avseenden fyller Riskettan ett viktigt syfte i körkortsutbildningen.

VAD INNEHÅLLER
DENNA UTBILDNING?

Riskettan syftar bland annat till att medvetandegöra och skapa diskussioner om olika slags riskbeteenden i trafiken. Målet är att förbygga olyckor, skapa säkrare trafikanter och på det stora hela en mer trygg trafikmiljö. Stor vikt läggs vid beteenden som varje år leder till olyckor i trafiken. Inte minst bland unga, nyutexaminerade bilister.  

Den officiella beskrivningen för Riskettan är en utbildning ”som berör alkohol, droger, samt trötthet och riskbeteenden i trafiken”. Kursen är minst 3 timmar. Tillsammans med utbildaren tittar man närmare på riskbeteenden och diskuterar hur man kan undvika dem.

Läs mer om Riskettan här: Riskettan-handledarkurs.se, Korkortonline.se och Körkortsportalen

Ytterst handlar all körkortsutbildning om att skapa förutsättningar för eleven att bli en trygg, säker och ansvarsfull bilförare. I detta avseenden är Riskettan en minst sagt grundläggande, och viktig, kurs. Därtill ger den goda möjligheter för alla deltagare att ta upp frågor och funderingar på olika slags risker och riskbeteenden i trafiken. Samt för läraren att sätta sig in i de normer och attityder som eleverna utgår ifrån. Vilket slags ”förhållande” man har till risker beror på många olika faktorer. Vi kommer alla från olika bakgrunder, har olika förebilder och förutfattade meningar om rätt och fel.

Bristande koncentration och ”rattsurfing”
Vi tycker säkert alla att det är självklart att uppmärksamheten vid bilkörning i första hand ska vara riktad på vägen[...]
Grupptryck och olycksstatistik
Om vi sammanfattar hur grupptrycket kan fungera i trafiken kan vi säga så här: Grupptryck är en kraft som starkast[...]
Rattonykterhet och att undvika farliga situationer
Varje år dör hundratals människor i trafiken på grund av rattonykterhet och tusentals skadas allvarligt. Att köra full är aldrig[...]
Trötthet och trafikrisk
Hela poängen med att Riskutbildningen är att få koll på olika slags situationer i trafiken som är förenat med risker[...]